BESPLATNA RADIONICA

Kako uspešno raditi kao VA

Održava Gabriela Popović, VA expert i mentor.

Šta je sve obrađeno na radionici:

 

1. Pregled trenutnog stanja u poslu VA:

- Kratko predstavljanje promena u VA industriji do 2024. godine.

- Statistike i trendovi koji oblikuju tržište.

2. Nove tehnologije i alati za VA:

- Predstavljanje najnovijih tehnologija i softverskih alata koji se koriste u VA radu.

3. Efikasne metode za upravljanje vremenom i projektima:

- Tehnike za povećanje produktivnosti.

- Saveti za efikasno upravljanje višestrukim klijentima i projektima.

4. Komunikacija i izgradnja odnosa sa klijentima:

- Veštine komunikacije koje su ključne za uspeh u VA poslovanju.

- Kako izgraditi dugoročne odnose sa klijentima.

5. Prilagođavanje promenama u radnom okruženju 2024.:

- Saveti za prilagođavanje promenama u radnom okruženju, kao što su rad na daljinu i globalna tržišta.

- Diskusija o izazovima i mogućnostima za VA u 2024.

6. Strategije za lični i profesionalni razvoj:

- Kako kontinuirano učiti i unaprediti veštine.

- Saveti za uspostavljanje ravnoteže između posla i privatnog života.

7. UpWork